strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Udział w nieruchomości gruntowej o pow. 1494 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-09
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w nieruchomości gruntowej o pow. 1494 m2
Cena wywoławcza: 23 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 600/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

9 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

której przedmiotem jest:

- udział 4/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej - numery działek 29/1 o powierzchni 1494 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 69,41 m2 i budynkiem gospodarczym nr 29/2 o powierzchni 2 021 m2 - położonej w miejscowości Jasienica, Uniemyśl, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00006195/4;

 

- udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej - numery działek 29/1 o powierzchni 1494 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 69,41 m2 i budynkiem gospodarczym nr 29/2 o powierzchni 2 021 m2 - położonej w miejscowości Jasienica, Uniemyśl, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00006195/4;

 

- udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej - numery działek 29/1 o powierzchni 1494 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 69,41 m2 i budynkiem gospodarczym nr 29/2 o powierzchni 2 021 m2 - położonej w miejscowości Jasienica, Uniemyśl, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00006195/4.

 

Udział 4/6 w prawie własności nieruchomości przysługuje (…), udziały po 1/6 w prawie własności nieruchomości przysługują (…).

 

Suma oszacowania wartości prawa własności nieruchomości wynosi: 186 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

 

w tym:

 

Wartość udziału 4/6 (…) w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 wynosi: 124 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych, 00/100);

 

Wartość udziału 1/6 (…) w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 wynosi: 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych, 00/100);

 

Wartość udziału 1/6 (…) w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 wynosi: 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych, 00/100).

 

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:

 

- udziału 4/6 w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 przysługujący (…) – 93 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100);

 

- udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 przysługujący (…) – 23 250,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100);

 

- udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości nr KW SZ2S/00006195/4 przysługujący (…)  – 23 250,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100).

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj.: 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych, 00/100) w przypadku wpłacenia rękojmi na udział 4/6 w prawie własności nieruchomości, po 2 325,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych, 00/100) w przypadku wpłacenia rękojmi na udziały po 1/6 w prawie własności nieruchomości. Łącznie rękojmia za wszystkie udziały wnosi 13 950,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

BZ WBK  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

 

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy - uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 399 237 105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 399 237 105, 91 455 36 47.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jasienica, Uniemyśl
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone