strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Udział 1/2 w nieruchomości, Kraków
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-01
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości, Kraków
Cena wywoławcza: 94 869,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1463/11
Opis:

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lipca 2016 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Snycerskiej 34/111 obr. 53 stanowiącej własność dłużnika:

(…)
posiadającej założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 493,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 94 869,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 649,30 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 30/100). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 24.06.2016 o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Snycerska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone