strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomość gruntowa o pow. 4 246 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-23
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 4 246 m2
Cena wywoławcza: 1 218 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 72/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Sygnatura: Km 72/12

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Agnieszka Maciejewska-Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako działka 6612/14 o pow. 4 246 m2, gdzie grunt stanowi własność Skarbu Państwa, a budynki  i budowle są własnością użytkownika wieczystego gruntu, dłużnika (…). Nieruchomość położona jest w Żyrardowie, ul. Roszarnicza 3b, zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym o powierzchni 1 583 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni 271 m2 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00036730/9.

Suma oszacowania wynosi 1 828 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 218 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 182 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O. Żyrardów 40 1020 1055 0000 9402 0015 5705.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie mieszczącym się pod adresem: al. Partyzantów 3, Żyrardów, 96-300 Żyrardów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Roszarnicza
Miasto: Żyrardów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone