strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Poznaniu
Samochód CIĘŻAROWY RENAULT MASTER 2.5 D, 2003r., Ostrów Wielkopolski
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód CIĘŻAROWY RENAULT MASTER 2.5 D, 2003r., Ostrów Wielkopolski
Cena wywoławcza: 8 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: URZĄD SKARBOWY OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. CHŁAPOWSKIEGO 45, celem uregulowania należności na rzecz:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI - DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

PREZYDENT MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWODA WIELKOPOLSKI - WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

odbędzie się

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 10.02.2016 r., należących do (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie

Ilość/

Jednostka miary

Wartość

szacunkowa

Cena wywołania

1.

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT MASTER 2.5 D, 2003 r., POS 95UV

1 szt.

10 700,00 zł

8 025,00 zł

 

Zajętą ruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 45 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informację o ruchomości można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Chłapowskiego 45 – pok. 408, tel. (62) 595 54 08.

 

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania - tj. 1 070,00 zł, ponieważ wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę
4 500,00 zł.

 

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

 

Zgodnie z art. 107 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1954, z późn. zm.), nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

 Pobierz: Zdjęcia.pdf

Pobierz: Zdjęcia1.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chłapowskiego
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone