strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Lokal niemieszkalny w Głogowie
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny w Głogowie
Cena wywoławcza: 322 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4805/15
Opis:

 

 OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

24 czerwca 2016 r. o godz. 11:30

w sali nr 216 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, ul. Rynek 75, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00068030/4, opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal niemieszkalny. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 430 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 322 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 1 kpc rękojmię w wysokości 43 000,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie ul. Rynek 45/2-3.

UWAGA:
NIERUCHOMOŚĆ JEST OBCIĄŻONA PODATKIEM VAT W WYSOKOŚCI 23% zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.). Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rynek
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone