strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" SA w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż wierzytelności
Cena wywoławcza: 11 680,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości ZPS „Polmos” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kutnie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu wierzytelności za najwyższą oferowaną cenę.

Przedmiotem sprzedaży są następujące wierzytelności przysługujące upadłej spółce:

1.    należność od spółki Solanum Sp. z o.o. w Silnie w kwocie 466 066,54 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 7 217,00 zł stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23 października 2014 r. sygn. akt X GNc 966/14;

2.    należność od spółki Solanum Sp. z o.o. w Silnie w kwocie 11 680,60 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 2 564,00 zł stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 lutego 2015 r. sygn. akt XII GNc 5384/14;

3.    należność od spółki Zespół Konsultantów Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 17 000,00 zł  z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 3 267,00 zł stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 21 października 2010 r. sygn. akt XV GC 846/10.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. włącznie, do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu udzielane są pod  numerem telefonu

(42) 681 03 78.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kutno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone