strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Lokal niemieszkalny o pow. 79,14 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 79,14 m2
Cena wywoławcza: 357 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24445/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2016 r. o godz. 9:20

 

w sali nr 138 w Sądzie Rejonowym  dla  Wrocławia-Krzyków  I  Wydzi Cywilny  50-040  Wrocław,  ul. Podwale  30  odbędzie  się

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - użytkowy w budynku mieszkalno-usługowym stanowiący odrębną  nieruchomość  oraz  udzi związany  z  własnością  lokalu, należącej  do  dłużnika: (…), położonej:  50-420  Wrocław,  ul.  gen  Romualda  Traugutta 98-100/III, dla której   Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydzi Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę   wieczystą o numerze KW WR1K/00132302/1.

Lokal użytkowy na pierwszej kondygnacji siedmiokondygnacyjnego, wzniesionego w 1997 r. budynku wykonanego w technologii tradycyjnej z elementami technologii betonu monolitycznego. Lokal składa się z sali sprzedaży oraz 8-miu pomieszczzaplecza, powierzchnia użytkowa lokalu 79,14 m2. W sali sprzedaży wykonano antresolę konstrukcji stalowej. Lokal wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą, alarmową oraz wentylacyjną. Z własnością tego lokalu łączy się udzi wynoszący 446/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00081739/0. Nieruchomość pełni funkcję lokalu użytkowego. Sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu położenia przedmiotowej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar położenia lokalu Przedmieście Oławskie podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi  477 000,00 zł, z cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S. A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 24445/14”, najźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być równi złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie  z  przepisem  art. 976  §1  kpc  w  przetargu  nie  mogą  uczestniczyć  osoby,  które  mogą  nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawy oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  Na dzień 14.06.2016 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Odpis  protokołu  oszacowania  nieruchomości,  operat  szacunkowy  biegłego  sądowego,  wypis  rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia-Krzyków  we  Wrocławiu  Bartosz  Borkowski,  ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Traugutta
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone