strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działka o pow. 0,0771 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0771 ha
Cena wywoławcza: 713 572,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 269/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 307 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej położonej w obr. 505 Poronin, gm. Poronin, powiat tatrzański, składającej sie z działki nr 62 o powierzchni 0,0771 ha ogrodzonej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Piłsudskiego nr 137 w zabudowie wolnostojącej, parterowym z częściowym przyziemiem, poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy pokryty gontem, obiekt o konstrukcji mieszanej, murowany z kamienia i drewniany o łącznej pow. użytkowej 280 m2, dodatkowo poddasze do adaptacji ok. 70 m2. Budynek w dobrym stanie technicznym po częściowej modernizacji, kilka i kilkanaście lat temu o przeciętnym standardzie. Dodatkowo na działce garaż wolnostojący drewniany o pow. użytkowej 13,70 m2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania terenu działka położona w terenie zabudowy mieszkalnej objętej ochroną. W dziale I-SP KW NS1Z/00033445/9 ujawniono nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do przejazdu  i przechodu istniejącym w terenie szlakiem drożnym, biegnącym wzdłuż północnej granicy działki ewid. 61 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. 62. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, DK 47, rzeka Biały Dunajec, obiekty pensjonatowe, tereny zielone, lasy. Atrakcyjna lokalizacja do celów mieszkaniowych.

 

Nieruchomość objęta KW nr NS1Z/00033445/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Zakopanem stanowi współwłasność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 070 359,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 713 572,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 107 035,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoże dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poronin
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone