strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Nieruchomości położonej w miejscowości Spytkowice
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości położonej w miejscowości Spytkowice
Cena wywoławcza: 2 921,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 866/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Spytkowice, gm. Spytkowice, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00114150/2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 972/14, 963/7, 961, 960/1, 947/5, 942/1 o łącznej powierzchni 1,0487 ha; nieruchomość objęta KW NS1T/00114150/2 obejmuje działkę ewidencyjną nr 972/14 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (Spytkowice 656a), ogrodzeniem trwałym, blaszakiem garażowym oraz ozdobną zielenią ogrodową i niezabudowane działki ewidencyjne nr 963/7, 961, 960/1, 947/5, 942/1, stanowi własność dłużnika: (…).

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:

1. Działka 972/14 o pow. 0,2708 ha wraz z częściami składowymi gruntu w tym budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Spytkowice 656a, blaszakiem garażowym, ogrodzeniem trwałym oraz ozdobną zielenią ogrodową, kwota oszacowania: 422 721,00 zł, cena wywołania: 317 040,75 zł, rękojmia: 42 272,10 zł.

Niezabudowane działki ewidencyjne:

2. Działka 942/1 o pow. 0,2291 ha, kwota oszacowania: 3 895,00 zł, cena wywołania: 2 921,25 zł rękojmia: 389,50 zł.

3. Działka 947/5 o pow. 0,1189 ha, kwota oszacowania: 4 399,00 zł, cena wywołania: 3 299,25 zł rękojmia: 439,90 zł.

4. Działka 960/1 o pow. 0,1429 ha, kwota oszacowania: 7 717,00 zł, cena wywołania: 5 787,75 zł rękojmia: 771,70 zł.

5. Działka 961 o pow. 0,1326 ha, kwota oszacowania: 7 293,00 zł, cena wywołania: 5 469,75 zł rękojmia: 729,30 zł.

6. Działka 963/7 o pow. 0,1544 ha, kwota oszacowania: 12 043,00 zł, cena wywołania: 9 032,25 zł rękojmia: 1 204,30 zł.

 

Nieruchomość objęta KW NS1T/00114150/2 oszacowana jest na łączną kwotę: 458 068,00 zł.

Cena wywoławcza w licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00114150/2 wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 343 551,00 zł.

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00114150/2 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 45 806,80 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości (lub wskazane powyżej kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1159/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Spytkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone