strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Działka zabudowa budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowa budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 317 016,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1326/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom: (…) przystąpi w dniu

 

15 lipca 2016 r. o godz. 13:30

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 208 do:

 

DRUGIEJ LICYTACJI

 

nieruchomości położonej w miejscowości Polanka Wielka 32-607, przy ul. Stawowej 82, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/00011314/8 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki gruntowej
nr 2181/1 o powierzchni 0,1464 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 258,49 m2, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 105,87 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 24,87 m2.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 476 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę
317 016,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię
w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 47 600,00 zł, w jeden
z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na
7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sadu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl www.ikomornik.pl www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika

- tel. (33) 848 50 64

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stawowa
Miasto: Polanka Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone