strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel
Lokal mieszkalny o pow. 37,85 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,85 m2
Cena wywoławcza: 89 359,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3657/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy  w Krakowie Natalia Gretschel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

30 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali D-134 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 37,85 m2 z przynależną piwnicą nr 10 o pow. 8,30 m2,

położonej w: Karniowice, os. XXXV-lecia PRL 2,

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR2K/00034734/8 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119 146,00 zł.

Podana kwota oszacowania uwzględnia prawo dożywotniego użytkowania całej nieruchomości.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 89 359,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 915,00 zł najpóźniej  w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika o nr: 

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 23.06.2016 r. w godz. 15:00-15:30

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na co najmniej trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii Komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie prawo dożywotniego użytkowania przedmiotowej nieruchomości wpisane na rzecz osoby uprawnionej pozostanie w mocy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: os. XXXV-lecia PRL 2
Miasto: Karniowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone