strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dominika Kowalczyk "FINANCIAL SUPPORT" w upadłości likwidacyjnej
Przetarg pisemny na nieruchomości – Dominika Kowalczyk „Financial Support”
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-23
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg pisemny na nieruchomości – Dominika Kowalczyk „Financial Support”
Cena wywoławcza: 189 549,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Dominiki Kowalczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Financial Support Dominika Kowalczyk w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

 

1. Prawa własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni 39,40 m2, położonego przy ul. Malborskiej 1 nr 102 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00344533/6.

Cena wywoławcza: 268 526,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych).

Wadium: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) płatne na rachunek bankowy upadłego nr 94 1090 1665 0000 0001 3239 0524 prowadzony przez BZ WBK S.A. do dnia 20 czerwca 2016 r.

Termin składania ofert: 20 czerwca 2016 r. Miejsce składania ofert: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A Wydział X Gospodarczy.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana do ww. Sądu z podaniem sygn. akt „X GUp 42/15” oraz z wyraźnym dopiskiem „Oferta na przetarg – Financial Support Dominka Kowalczyk - Malborska - nie otwierać przed 23 czerwca 2016 r.” i zawierać oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2016 r. w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w Sali nr A119 o godz. 13:00

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238, oraz na stronie www.lipik.pl w zakładce ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu.

2. Prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grądy Szlacheckie, gminie: Długosiodło, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim o powierzchni 0,2120 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, całorocznym o pow. użytkowej 67,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział IV prowadzi księgę wieczystą o nr OS1W/00030892/5.

Cena wywoławcza: 189 549,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł).

Wadium: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) płatne na rachunek bankowy upadłego nr 94 1090 1665 0000 0001 3239 0524 prowadzony przez BZ WBK S. A. do dnia 20 czerwca 2016 r.

Termin składania ofert: 20 czerwca 2016 r. Miejsce składania ofert: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A Wydział X Gospodarczy.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana do w/w Sądu z podaniem sygn. akt „X GUp 42/15” oraz z wyraźnym dopiskiem „Oferta na przetarg – Financial Support Dominka Kowalczyk - Grądy Szlacheckie - nie otwierać przed 23 czerwca 2016 r.” i zawierać oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2016 r. w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w Sali nr A119 o godz. 13:15.

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238, oraz na stronie www.lipik.pl w zakładce ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu.

 

Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z syndykiem w dniach: 6, 10, 17 czerwca 2016 r. Telefon kontaktowy 662 063 493.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa, Grądy Szlacheckie
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone