strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 77,10 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 77,10 m2
Cena wywoławcza: 48 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 846/15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

24 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mirsku, ul. Głowackiego 1a zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ze strychem nieużytkowym, wzniesionym w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 3 pokoje, kuchnię, łazienkę oraz komunikację o łącznej powierzchni użytkowej 77,10 m2 oraz dwie komórki gospodarcze o łącznej powierzchni 63,00 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, brak instalacji c.o., ogrzewany jest tylko jeden pokój z pieca na drewno.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00020357/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 48 750,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 500,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BPS.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gloowackiego
Miasto: Mirsk
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone