strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
4Business Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości - 4Business Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości - 4Business Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 maja 2016 r., wydanego w sprawie o sygn. akt XII GU 322/15, została ogłoszona upadłość 4Business Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie (KRS nr 0000329864), a postępowanie upadłościowe w stosunku do 4Business Sp. z o.o. obejmować będzie likwidację jej majątku.

Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości   w osobie Michała Leskiego (Leski).  

Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział   XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem nowej sygnatury sprawy XII GUp 51/16.

Jednocześnie Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się  na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krupski Młyn
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone