strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Konrad Rosiek
Lokal mieszkalny o powierzchni 73,12 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 73,12 m2
Cena wywoławcza: 279 663,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz 14.20

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków przy ul. Kobierzyńskiej 67, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 73,12 m2 wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 249/10000 i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o nr KRI P/00152338/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 372 885,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 279 663,75zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 37 288,50 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W/w nieruchomość można oglądać w dniu 15.06.2016 r. w godzinach od 17:00 do 18:00. W ciągu 5 dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowy operat tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kobierzyńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone