strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kaliszu Monika Talarczyk
Ruchomości: Rozdrabniacz czterowałowy, brykieciarka, separator i Rębak
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości: Rozdrabniacz czterowałowy, brykieciarka, separator i Rębak
Cena wywoławcza: 4 612,50
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM: 1/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 lipca  2016 r. o godz. 10:00

 

w lokalu: Rogatka 14C, 62-860 Opatówek, odbędzie się

 

w trybie ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.03.2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego sprzedaż ruchomości w drodze przetargu publicznego

 

 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Rozdrabniacz czterowałowy Goliath Cayman rok produkcji 2012

1 [szt.]

54 612,00

27 306,00

2

Brykieciarka Goliath Bull 20 rok produkcji 2012

1 [szt.]

39 237,00

19 618,50

3

Separator magnetyczny rok produkcji 2012

1 [szt.]

9 225,00

4 612,50

4

Rębak do gałęzi WC-08 Diesel 24 HP rok produkcji 2012

1 [szt.]

14 760,00

7 380,00

Ruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Zgłaszający się do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości co najmniej 10% wartości szacunkowej. Rękojmię składa się przelewem komornikowi na konto:

PKO BP S. A. I O. Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959

lub w gotówce, najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu. Zapłata ceny nabycia następuje przelewem, gotówką.  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Nabywca, który w terminie określonym wyżej nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny  oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu. W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne na przetargu w charakterze urzędowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rogatka
Miasto: Opatówek
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone