strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Stanisław Szemik w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości – Stanisław Szemik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – Stanisław Szemik
Cena wywoławcza: 582 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

SYNDYK OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 I.        Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości prawo własności których przysługuje upadłemu Stanisławowi Szemikowi, położonych w Kętach 32-650, objętych księgami wieczystymi o nr KR2E/00000061/6 (działka 600 zabudowana) oraz KR2E/00029055/0 (działka 602/1 niezabudowana). Sprzedaż odbywa się na podstawie art. 322 prawa upadłościowego i naprawczego oraz art. 320 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 prawa restrukturyzacyjnego i postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 24 maja 2016 roku.

II.        Cena wywoławcza wynosi 582 000,00 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych.

III.        Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.  Złożenie pisemnej oferty kupna przedmiotowych nieruchomości wraz z proponowaną ceną nabycia nie niższą niż cena wywoławcza i dowodem wpłaty wadium.

Oferty należy składać w zaklejonych, zapieczętowanych kopertach z napisem „Sygn. akt VIII Gup 36/09/S Przetarg ofertowy Stanisław Szemik w Kętach w upadłości likwidacyjnej”. Z dopiskiem „Nie otwierać”, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2016 roku na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

2. Wpłacenie w pieniądzu wadium w kwocie 58 200,00 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku BPH S.A. nr: 28 1060 0076 0000 3260 0192 6126 do dnia 28 czerwca 2016 roku. O zachowaniu terminu decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości.

 IV. Rozstrzygniecie przetargu

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 6 lipca 2016 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, Pawilon „K” sala nr 222.

 

Regulamin przetargu, operat szacunkowy, wzory wymaganych oświadczeń są udostępnione w Biurze Syndyka, ul. Cegielniana 6 lok. 5, 30-404 Kraków; tel. 511 264 064; e-mail: biuro@syndykpolska.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kęty
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone