strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-29
Godzina: 08:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 7 504,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1002/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

29 czerwca 2016 r. o godz. 8:20

 

sala nr 3 Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Chmielnik, jednostka ewidencyjna 260404_4 miasto Chmielnik, powiat kielecki. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach numerami 645 i 1295 położone w obrębie 01 w Chmielniku o łącznej powierzchni 0,7724 ha.

Działka ewidencyjna numer 1295 o pow. 0,1299 ha, położona przy ul. 13 Stycznia 3 w Chmielniku jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 128,25 m2, budynkiem biurowym o pow. użytkowej 17,55 m2, warsztatem o pow. użytkowej 223,71 m2, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w dziale III księgi wieczystej o numerze KI1B/00000545/9, w postaci służebności osobistej polegającej na dożywotnim użytkowaniu 1/2 części domu mieszkalnego na działce 1295, które przysługiwało (…) wygasło oraz ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w tym samym dziale i w tej samej księdze wieczystej, w postaci służebności osobistej polegającej na dożywotnim użytkowaniu w trzech izbach domu mieszkalnego usytuowanych na jego piętrze oraz z jednej izby na parterze od strony południowej wraz z prawem korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku na rzecz (…) wygasło. W dziale III księgi wieczystej o numerze KI1B/00000545/9 ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej jako dożywotnia i odpłatna służebność osobista mieszkania na rzecz (…), polegająca na prawie zamieszkiwania w trzech izbach domu mieszkalnego usytuowanych na jego piętrze oraz z jednej izby na parterze od strony południowej wraz z prawem korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku - dom mieszkalny usytuowany na działce numer 1295. Wartość służebności osobistej ustanowionej na nieruchomości wynosi 28 062,00 zł. Działkę ewidencyjną o numerze 645 o pow. 0,6425 ha stanowią grunty rolne niezabudowane. Działka przylega do drogi asfaltowej gminnej stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą o numerze  KI1B/00000545/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju.

Całość nieruchomości została oszacowana na kwotę: 231 192,00 zł na którą składa się:

- działka nr 1295  - 221 186,00 zł,

- działka nr 645   -  10 006,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj.

 - działka nr 1295  -  165 889,50 zł,

 - działka nr   645 - 7 504,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. na działkę numer 1295 kwota 22 118,60 zł oraz na działkę numer 645 kwota 1 000,60 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia licytacji  w gotówce, na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chmielnik
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone