strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Nieruchomości gruntowe niezabudowane
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe niezabudowane
Cena wywoławcza: 5 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 859/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu  Małgorzata Rytwińska zawiadamia na  podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

PIERWSZA   LICYTACJA   NIERUCHOMOŚCI


godz. 10:30

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych, gmina Sulików, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.
Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana  dz. ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IV a (0,0857 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 5 475,00 zł, rękojmia wynosi 730,00 zł.


godz. 10:45

2. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach,  gmina Zgorzelec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.
Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka leży bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej (dz. 492), będącej własnością właściciela ww, nieruchomości. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektro-energetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela  nieruchomości.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340 000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 255 000,00 zł netto, rękojmia wynosi 34 000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.


godz. 11:00

3. Nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików, posiadającej założoną księgę wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048635/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 107/1 o powierzchni 0,6867 ha. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład zespołu parków wiatrowych Koźmin (o mocy 24 MW) w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików). Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są elektrownie wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV parku wiatrowego Mała Wieś Dolna (stacja elektroenergetyczna) oraz infrastruktura przesyłowa, pomieszczenie socjalno-biurowe, ogrodzenie, oświetlenie, szambo. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, place i chodniki o nawierzchni betonowej i bitumicznej. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738 000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 553 500,00 zł netto, rękojmia wynosi 73 800,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).  
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub  na rachunek bankowy komornika:

Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857

albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Studniska Dolne, Jędrzychowice, Mała Wieś Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone