strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
EGP Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce
Pakiet wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Pakiet wierzytelności
Cena wywoławcza: 154 730,28
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości EGP Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce oferuje do zbycia pakiet wierzytelności o łącznej wysokości 1 547 302,84 zł, w skład którego wchodzą wierzytelności:

Nazwa dłużnika

              Kwota (zł)

2 BF Sp. z o.o.

248 279,80

A-J-M Sp. z o.o.

115 390,53

ENERGET Danuta Różańska

2 267,96

FM MEBEL Sp. z. o.o. w upadłości układowej

16 339,70

FURNITTIA TRADE Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

165 029,84

MEDRE Sp. z o.o.

33 030,39

"MM CONCEPT" Sp. z o.o.

122 639,56

PHU PRYZMAT Beata Szewczak

19 600,00

SILVER PLAN  SYLWESTER MALCZEWSKI

56 049,55

SOLFIN Sp. z o.o.

139 809,53

"STOLIK" Sp. z o.o. w upadłości

373 033,06

TRANSWOOD Sp. z o.o.

67 129,24

FURNITTIA TRADE Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

172 200,00

WOOD HOUSE A/S

16 703,68

 

Łączna wartość nominalna pakietu wierzytelności: 1 547 302,84 zł (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwa tysiące złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

Cena minimalna (wywoławcza) pakietu wierzytelności wynosi 10% wartości nominalnej pakietu to jest 154 730,28 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)     złożenie kompletnej pisemnej ofert w terminie do dnia 22 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia). Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie,

b)     złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym wierzytelności.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI” na adres: Kancelaria Syndyka Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie syndyka.

Szczegóły dotyczące procedury zbycia wierzytelności zostały zamieszczone w regulaminie.

Dodatkowe informacje oraz regulamin można otrzymać w biurze syndyka, na stronie upadlosci-lodz.pl/wierzytelności-egp oraz pod numerem telefonu 533 745 415.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Konewka
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone