strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Działka o pow. 716 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-05
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 716 m2
Cena wywoławcza: 244 133,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3209/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00026327/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lipca 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 26/7  zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej: 72-004 Tanowo, Bartoszewo 4F,
dla której SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SZ2S/00026327/5, należącej do dłużnika.

Przedmiotem licytacji jest działka nr 26/7 o powierzchni 716 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, budynkiem gospodarczym z wiatą, garażem blaszanym, murowanym rożnem, urządzeniami infrastruktury. Budynek mieszkalny znajdujący się na ww. działce jest jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w 2007 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 72,31 m2 (wg pomiarów dokonanych przez biegłego).

 

Suma oszacowania wynosi 366 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 52 1240 3927 1111 0010 4447 2349 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 23.06.2016 r. w godz. 9:30-10:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bartoszewo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone