strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Działki, Kalnik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-11
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Kalnik
Cena wywoławcza: 12 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6530/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski (tel. (89) 642 15 33, fax. 642 07 35) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2016 r., o godz. 8:30, o godz. 8:45, o godz. 9:00, o godz.: 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana 111 Sobieskiego 12 w sali nr X I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do dłużników: (…),

położonych: Kalnik, gm. Morąg, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu, prowadzi księgi wieczyste: KW EL2O/00006423/3 (o godz. 8:30), KW EL2O/00007803/8 (o godz. 8:45), KW EL2O/00000714/8 (o godz. 9:00) oraz KW EL2O/00006659/6 (o godz. 9:15).

-nieruchomość gruntowa KW EL2O/00006423/3, o pow. 3,18 ha, obejmująca dz. nr:

-nr 90 (grunty orne, użytki zielone, mokradło oraz zadrzewienia)

-nieruchomość gruntowa KW EL2O/00007803/8, o pow. 1,77 ha, obejmująca dz. nr:

-dz. nr 87 (grunty orne oraz mokradło)

-nieruchomość gruntowa KW EL2O/00000714/8, o pow. 25,41 ha obejmująca dz. nr:

-54/2 o powierzchni 6,85 ha (grunty orne, użytki zielone, jary, wąwozy, cieki wodne, zadrzewienia)

-64 o powierzchni 1,89 ha (grunty orne, użytki zielone, jary, wąwozy, cieki wodne, zadrzewienia)

-80 o powierzchni 5,93 ha (grunty orne, użytki zielone, jary, wąwozy, cieki wodne, zadrzewienia)

-552 o powierzchni 0,48 ha (zabudowana budynkiem gosp.-garażowym, z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz ruiny po budynku mieszkalnym)

-136 o powierzchni 2,30 ha (grunty orne, użytki zielone)

-137 o powierzchni 2,15 ha (grunty orne, użytki zielone)

-138/2 o powierzchni 4,25 ha (grunty orne, użytki zielone, bagno, zadrzewienia)

-505/1 oraz 505/4 o powierzchni całkowitej 1,56 ha (zabudowane budynkiem obory)

-nieruchomość gruntowa KW EL2O/00006659/6, o pow. 4,03 ha obejmująca dz. nr:

-91 o powierzchni 3,72 ha (grunty orne, użytki zielone, zadrzewienia)

-553 o powierzchni 0,31 ha (niezbudowana działka budowlana).

Dojazd do nieruchomości drogami gminnymi.

Suma oszacowania KW EL2O/00006423/3-dz. nr 90 wynosi 81 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 8 190,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00007803/8-dz. nr 87 wynosi 59 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 920,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 54/2 wynosi 176 900,00 zł, zaś cena wy wołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 690,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 64 wynosi 39 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 475,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 930,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 80 wynosi 204 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 440,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 552 wynosi 93 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 360,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 136 wynosi 73 900, 00 zł, zaś cena wy wołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 390,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 137 wynosi 78 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 820,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 138/2 wynosi 117 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 780,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00000714/8-dz. nr 505/1 oraz 505/4 wynosi 235 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 520,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00006659/6-dz. nr 91 wynosi 109 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 275,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 970,00 zł.

Suma oszacowania KW EL2O/00006659/6-dz. nr 553 wynosi 16 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 680,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 8 lipca 2016 r. lub na konto komornika:

PeKaO SA II o. Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "Km 6530/15 rękojmia".

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kalnik
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone