strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PSS Społem
Sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 100 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

PSS SPOŁEM w Wieliczce ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, obejmującej działkę nr 831/1 w Wieliczce obręb 2, o pow. 953 m2, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym.

Nieruchomość położona jest w Wieliczce przy ul. Grottgera 6c, uregulowana w księdze wieczystej nr KR1I/00020422/8 i aktualnie w użytkowaniu Spółdzielni.

 

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 1 100 000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) brutto.

Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) płatne w kasie Spółdzielni  w dn. 22.06.2016 r. w godz. 8:30 do 10:30 (warunek dopuszczenia do przetargu).

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 12 (IV piętro) w terminie do 22.06.2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zawarcia aktu notarialnego w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do możliwości swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Bliższych informacji w sprawie nieruchomości i przetargu udziela Dział Administracji Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub telefonicznie - tel. (12 ) 278 25 76 lub (12) 278 27 18.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grottgera
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone