strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Działki o pow. 2,3783 ha oraz 1,6257 ha wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2,3783 ha oraz 1,6257 ha wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 131 821,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 651/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

4 lipca 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 PIERWSZA LICYTACJA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 02 miasta Stąporków, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie ewid. ozn. numerem działki 3782/115 o pow. 2,3783 ha, zabudowanej obiektem budowlanym o charakterze przemysłowo-produkcyjno-socjalno-biurowym stanowiącym przedmiot prawa odrębnej własności, dla której Sąd Rejonowy w Końskich  WKW prowadzi księgę wieczystą  nr KI1K/00052153/2;

Suma oszacowania: 2 018 196,00 zł netto w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntów: 737 151,00 zł netto, prawo odrębnej własności obiektów budowlanych: 1 281 045,00 zł netto. Cena wywołania wynosi: 1 513 647,00 zł netto. Wartość rękojmi: 201 820,00 zł netto.

 

godz. 10:30 PIERWSZA LICYTACJA udziału w wysokości 561281/1327810 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i takiego samego udziału w prawie własności budowli stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w obrębie 02 miasta Stąporków, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie ewid. ozn. numerem działki 3782/51 o pow. 1,6257 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich WKW prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00043744/6;

Suma oszacowania: 83 872,00 zł (grunt) + 91 889,00 zł (budowla) = 175 761,00 zł netto. Cena wywołania: 131 821,00 zł netto. Rękojmia: 17 577,00 zł netto.

 

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z 5 kwietnia 2004 z późn. zm.).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

67 1020 2629 0000 9302 0090 4490

Powszechna Kasa Bank Polski SA Oszczędności Oddział I w Kielcach

z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stąporków
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone