strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Lokal mieszkalny o pow. 29,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 29,30 m2
Cena wywoławcza: 13 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1353/14
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

7 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 203, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 29,30 m2 położonego w budynku wielorodzinnym posadowionym na działce ew. nr 164/18, obręb 0004 Centrum przy ul. Garncarskiej 10, wraz z udziałem 3,03%  we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 18295. Lokal składa się z dużego pokoju, w którym właściciel, lekką konstrukcją z płyt regipsowych wydzielił pomieszczenie kuchenne, przedpokoju. Od mieszkania odcięto sieć urządzeń infrastruktury technicznej: gaz, energię elektryczną, lokal w złym stanie technicznym,

należącego do dłużnika: (…), położonego: 58-200 Dzierżoniów, Garncarska 10/10, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00029148/0.

Suma oszacowania wynosi 17 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 780,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

(podając sygn. sprawy KM 1353/14).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Garncarska
Miasto: Dzierżoniów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone