strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnobrzegu Diana Ciba
Działki w Chmielowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Chmielowie
Cena wywoławcza: 37 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 479/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27,
w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: (…), składającej się z działek ewidencyjnych numer 25, 797/3, 872 i 873 położonych w miejscowości Chmielów, gmina Nowa Dęba, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00044513/0.

 

Działka nr 25 ma powierzchnię 0,32 ha, porośnięta drzewostanem liściastym – głównie brzoza, osika w wieku ok. 30 lat. Działki nr 797/3 o powierzchni 0,05 ha, 872 o powierzchni 0,31 ha i 873 o powierzchni 0,05 ha: zlokalizowane są w północno-wschodniej części miejscowości Chmielów. Do działki nr 873 dojazd boczną drogą gruntową. Do działki nr 872 niezbędny jest przejazd przez bocznicę kolejową a następnie drogą gruntową ok. 300 m. Działki od strony południowej nieuprawiane, zachwaszczone, od strony północnej również otoczenie zachwaszczone, zakrzaczone, częściowo zadrzewione.

Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba uchwalone Uchwałą nr XLVII/355/2002 z dnia 15.04.2002 r. Rady Miasta w Nowej Dębie przewiduje dla tych terenów funkcję – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – dla działki ewidencyjnej nr 25. Pozostałe położone są na terenach upraw rolnych.

 

Suma oszacowania wynosi 50 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 060,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

 

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 815 19 55

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chmielów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone