strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka
Działki o łącznej pow. 400 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 400 m2
Cena wywoławcza: 135 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 775/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc w  zw. z art. 864 kpc, że w dniu

 

18 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej, ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Pcim, tj. działek ewid. nr 7395/1 i 7396/2, o łącznej pow. 700 m2. Działka nr 7395/1 o pow. 400 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym numerem 725, o pow. użytkowej 97,81 m2 (budynek w trakcie przebudowy i nadbudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania z letniskowego na mieszkalny, brak zgłoszenia do użytkowania). Działka nr 7396/2 o pow. 300 m2 jest niezabudowana i stanowi w znacznej części stromą skarpę i teren zielony wzdłuż cieku wodnego. Działki te tworzą funkcjonalną całość.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00030984/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 135 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu licytacji na konto komornika:

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pcim
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone