strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działki zabudowane  oraz lokal mi4szkalny o pow. 45,40 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane  oraz lokal mi4szkalny o pow. 45,40 m2
Cena wywoławcza: 101 166,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 245/00 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

8 lipca 2016 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- godz. 10:00 – KM 245/00 i inne:

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność (…), zlokalizowanej we wsi Olszówka Stara, gm. Wodzisław, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 111, 136, 213, 224 i 225 Obręb 35 - Olszówka Stara o łącznej powierzchni 4,6600 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000972/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 516 792,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 387 594,00 zł, wartość rękojmi – 51 680,00 zł  nieruchomości.

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 - godz. 10:30 - KM 2215/12 i inne:

nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem do odzysku węglowodorów metodą termokatalicznego przetwarzania surowców odpadowych z tworzyw sztucznych, stanowiącej własność spółki (…), położonej w miejscowości Pawłowice nr 101, gm. Sędziszów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 483/3 (o powierzchni 0,4163 ha) i 484/3 (o powierzchni 0,3091 ha) Obręb: 19 Pawłowice o łącznej powierzchni 0,7254 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00035954/1.

Wartość nieruchomości łącznie z częściami składowymi w postaci linii technologicznej wynosi – 1 839 465,79 zł.

Cena wywołania wynosi – 1 379 600,00 zł, wartość rękojmi – 183 947,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z póżn. zm.).

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 - godz. 11:00 - KM 1653/11 i inne:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 położonego na drugim piętrze w budynku przy ul. Mieszka I 10 w Jędrzejowie, stanowiącego własność (…), o powierzchni 45,40 m2, składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki wspólnej z WC. Dla lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134 887,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 101 166,00 zł, wartość rękojmi – 13 489,00 zł.

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 - godz. 11:00 - KM 1334/12:

udziału 2/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącego własność (…), składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 60 Obręb 07 - Jędrzejów - miasto o powierzchni 2 645 m2 oraz stanowiących odrębny przedmiot prawa własności budynków i budowli (budynek administracyjny, budynek ubojni, budynek chłodni, budynek dobudowany do budynku chłodni z wiatą, budynek na odpady, budynek przechowalni zwierząt, budynek magazynowy, budynek śmietnika, teren nieruchomości jest ogrodzony oraz posiada urządzone place utwardzone, nieruchomość położona jest na terenie o pełnym wyposażeniu w infrastrukturę techniczną, tj. energię elektryczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną), położonej w Jędrzejowie pomiędzy ulicami Rakowską i Krzywą.

Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00042251/5.

Wartość udziału 2/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi – 517 797,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 345 198,00 zł, wartość rękojmi wynosi – 51 780,00 zł.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olszówka Stara, Jędrzejów,  Pawłowice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone