strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Działki niezabudowane położone w miejscowości Anielin Swędowski
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-25
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane położone w miejscowości Anielin Swędowski
Cena wywoławcza: 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 34/03
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

25 lipca 2016 r. o godz. 14:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, sala nr IX

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

 

1.   działek gruntu położonych w miejscowości  Anielin Swędowski, dla których Sąd Rejonowych w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW-LD1G/00010662/9;

stanowiących własność dłużnika:

(…)

 

Licytowana nieruchomość składa się z działek gruntu niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 68; 70/2; 86/1; 86/14; 86/15; 86/16; 86/18; 86/19; 86/22 została oszacowana:

1)   w części dotyczącej działki nr 68 na kwotę 30 000,00 zł;

2)   w części dotyczącej działki nr 70/2 na kwotę 65 000,00 zł;

3)   w części dotyczącej działki nr 86/1 na kwotę 400,00 zł;

4)   w części dotyczącej działki nr 86/14 na kwotę 7 000,00 zł;

5)   w części dotyczącej działki nr 86/15 na kwotę 125 000,00 zł;

6)   w części dotyczącej działki nr 86/16 na kwotę 74 000,00 zł;

7)   w części dotyczącej działki nr 86/18 na kwotę 80 000,00 zł;

8)   w części dotyczącej działki nr 86/19 na kwotę 163 000,00 zł;

9)   w części dotyczącej działki nr 86/22 na kwotę 46 000,00 zł.

 

Łączna wartość wszystkich działek wynosi 590 400,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych).

 

Cena wywoławcza poszczególnych działek przedmiotowej nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania każdej z ww. działek i odpowiednio stanowi kwotę:

 

Ad. 1) 22 500,00 zł,

Ad. 2) 48 750,00 zł,

Ad. 3) 300,00 zł,

Ad. 4) 5 250,00 zł,

Ad. 5) 93 750,00 zł,

Ad. 6) 55 500,00 zł,

Ad. 7) 60 000,00 zł,

Ad. 8) 122 250,00 zł,

Ad. 9) 34 500,00 zł.

 

Łączna cena wywołania wszystkich działek wynosi 442 800,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanej działki gruntu, tj. odpowiednio:

 

Ad. 1) 3 000,00 zł,

Ad. 2) 6 500,00 zł,

Ad. 3) 40,00 zł,

Ad. 4) 700,00 zł,

Ad. 5) 12 500,00 zł,

Ad. 6) 7 400,00 zł,

Ad. 7) 8 000,00 zł,

Ad. 8) 16 300,00 zł,

Ad. 9) 4 600,00 zł.

 

Łączna wartość rękojmi dla wszystkich działek wynosi 59 040,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych).

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KMP 34/03), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 5/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Anielin Swędowski
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone