strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Działki o łącznym obszarze 1,9564 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-27
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznym obszarze 1,9564 ha
Cena wywoławcza: 801 630,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1469/12
Opis:

 

 

Sygn. akt KM 1469/12, Km 439/13, Km 163/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ,  Rynek  5  na  podstawie  art. 953 kpc  w zw.  z art. 955 kpc  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniu

 

 

27 lipca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z:

- dz. ewid. nr 963, 979, 986, 1090, 1092, 1093, 4190, 4192, 2546/1, 2546/2 łącznego obszaru 1,9564 ha, położonej w Szczawnicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze:  NS1T/00090629/6;

stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1 068 841,00 zł.

Cena   wywoławcza  w   powyższej   licytacji   wynosi   3/4   wartości   oszacowania,  tj.   kwotę:

801 630,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 106 884,10 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego  do  jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w upoważnienie  właściciela  do  wypłaty  całego  wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w:

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 20.07.2016 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 48/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 541 61 06

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szczawnica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone