strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski
Niezabudowana działka o pow. 1 649 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-04
Godzina: 12:10:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 1 649 m2
Cena wywoławcza: 84 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5470/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lipca 2016 r. o godz. 12:10

 

sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107739/2, stanowiącej własność (…).

 

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę położoną w Stargardzie przy ul. Tadeusza Makowskiego (nr ew. 21/9) o powierzchni 1 649 m2. Do działki doprowadzona sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna, sieć gazowa doprowadzona do wysokości skrzyżowania z ulicą Sybiraków.

Plan miejscowy lokalizuje przedmiotową nieruchomość w następującym konturze elementarnym: tereny usług rzemieślniczych z mieszkaniami – symbol w planie „16UR,M”.

 

Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika:

BGŻ BNP Paribas S. A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. sprawy KM 5470/13).

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Makowskiego
Miasto: Stargard Szczeciński
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone