strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska
Działka o pow. 1,08 ha wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,08 ha wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 1 645 333,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1601/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE  O LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ nr KW SW1K/00045354/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska (tel. (74) 865 71 46, fax (74) 865 71 48) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 lipca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę gruntu nr 103/3, AM-1, o powierzchni 1,08 ha, oddaną w użytkowanie wieczyste (do 5.12.2089 r.), zabudowaną budynkami (obiektem pensjonatowym ze stołówką o pow. uż. 523 m2 oraz budynkiem noclegowym ze świetlicą o pow. uż. 306,8 m2) stanowiącymi odrębną nieruchomość,  położonej: 57-330 Szczytna, ul. Bobrownicka 56, dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00045354/2. 

 

Suma oszacowania wynosi 2 468 000,00 zł (w tym wartość gruntu: 459 000,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 645 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 246 800,00 zł.  Rękojmię można uiścić na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA O. Kłodzko 21 2030 0045 1110 0000 0421 4280

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel.: (74) 865 71 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bobrownicka
Miasto: Szczytna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone