strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. uż. 49,59 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. uż. 49,59 m2
Cena wywoławcza: 71 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3278/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię przy ul. Tuchowskiej 20 w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 lipca 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal nr 144 stanowiący odrębną nieruchomość położony w budynku przy ul. Westerplatte 14 w Tarnowie, stanowiącej własność: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TR1T/00129897/0, z własnością którego związany jest udział wynoszący 4959/961809 części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr TR1T/00107467/7. Przedmiotowy lokal nr 144 jest lokalem mieszkalnym położonym na 10 piętrze w budynku 10-piętrowym położonym przy ul. Westerplatte 14 w Tarnowie. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny wybudowany został w technologii murowanej w latach 80 XX wieku. Teren wokół budynku utwardzony płytą chodnikową, w sąsiedztwie podobna zabudowa wielorodzinna. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,10 m2 plus przynależna piwnica nr 144-1 o powierzchni 1,49 m2 (łączne pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 49,59 m2). W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój, do lokalu przynależy pomieszczenie - piwnica. Z własnością ww. lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 4959/961809 części objętej księgą wieczystą o nr TR1T/00107467/7.

 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi kwotę 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 71 250,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S. A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 5 lipca 2016 r. oraz 12 lipca 2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Westerplatte
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone