strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Działki niezabudowane  o pow. 0,0520 ha, 0,0260 ha i 0,4060 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane  o pow. 0,0520 ha, 0,0260 ha i 0,4060 ha
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 111/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 września 2016 r. o godz. 8:45

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

- nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 158 o powierzchni 0,0520 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435170/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 938,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 625,33 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści trzy grosze).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 93,80 zł.

 

- nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 229 o powierzchni 0,0260 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435172/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 469,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 312,67 zł (słownie: trzysta dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46,90 zł.

 

- nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 245 o powierzchni 0,4060 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435156/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 326,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 884,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 732,60 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w tut. Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.08.2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łososkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone