strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MAGUS S.A. w upadłości układowej
Ogłoszenie upadłości – MAGUS S. A.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – MAGUS S. A.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 maja 2016 r., sygn. akt XI GU 505/15 ogłosił upadłość dłużnika MAGUS SA  z siedzibą w Poznaniu z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, ustanawiając zarząd własny upadłego co do całości jego majątku. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XI GUp 156/16.

Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia w prasie o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza oraz nadzorcę sądowego w osobie Arkadiusza Sawali.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone