strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Lublinie
Chebrolet Evanda KLAL, 2004
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Chebrolet Evanda KLAL, 2004
Cena wywoławcza: 3 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

10 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w lokalu, znajdującym się pod adresem: 20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 3, sala nr 216 (II piętro) celem uregulowania należności na rzecz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 25.02.2015 r., należących do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Data poprzedniej licytacji

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód osobowy Chevrolet Evanda KLAL, sedan, LU 84846,

rok prod. 2004, 1 998 cm3, 136 KM, zapłon iskrowy

24.06.2015 r.

1 szt.

6 900,00 zł

3 450,00 zł

 

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Dowód wpłaty wadium należy okazać przed rozpoczęciem licytacji.

 

Przedmiotową ruchomość można oglądać w dniu 10.06.2016 r. w godz. 8:00-9:00 na parkingu HELP CAR BIS w miejscowości Szerokie nr 6, dojazd od ul. Nałęczowskiej w Lublinie.

Telefon kontaktowy na parking 601 232 153.

 

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia, a ceną wywołania nabywca reguluje do godziny dwunastej dnia następnego. Wpłat należy dokonywać na rachunek organu egzekucyjnego nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 w NBP O. Lublin.

 

Podstawa prawna: art. 105a-107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599).

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: I Armii Wojska Polskiego
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone