strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-29
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 324 666,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 85/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 sierpnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pomykany 10 - obręb 11 Kraków-Nowa Huta – i oznaczonej jako: KW: KR1P/00240776/9, składającej się z działek o nr 507/5 oraz 506/6 o łącznej powierzchni 592 m2; nieruchomość zabudowana jest nowym (w budowie) domem jednorodzinnym wolnostojącym z pełną infrastrukturą; działki nie są w pełni ogrodzone i urządzone; nieruchomość stanowi własność (…);

(Księgi Wieczyste dla wskazanych nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7).

Nieruchomość położona w Krakowie i oznaczona jako: KW: KR1P/00240776/9 oszacowana jest na kwotę: 487 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 324 666,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości – tj. przy licytacji nieruchomości oznaczonej jako: KW: KR1P/00240776/9 - kwotę: 48 700,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 85/07” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pomykany
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone