strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Zabudowana działka o pow. 6 873 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-20
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 6 873 m2
Cena wywoławcza: 136 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1584/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00000033/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

20 czerwca 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-530 Drezdenko, Niepodległości 16 a, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00000033/8.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 206/1 o pow. 6 873 m2, w tym: Bi – 3 273 m2, Bp – 3 260 m2, N - 340 m2 położona w Drezdenku ul. Niepodległości 16 A, której zabudowę stanowi kompleks 9 budynków o funkcji handlowo-magazynowo-gospodarczej o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 867,54 m2. Stan techniczny zabudowy ogólnie określa się jako zły. Niegdyś znajdowała się tam rzeźnia, a obecnie budynki kompleksu użytkowane są na cele handlowo-magazynowo-gospodarcze. Przez zachodni skraj działki biegnie podziemny rurociąg gazowy do pobliskiej stacji redukcyjnej gazu. Działka położona jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej - zespół urbanistyczno-krajobrazowy, co powoduje, iż prowadzenie na tym terenie wszelkich prac budowlanych wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na zapleczu części siedliskowej zlokalizowane są ruiny budynku oraz kilkunastometrowy komin z cegły ceramicznej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna, obiekty gazowni, a od zaplecza grunty rolne.

Suma oszacowania: 204 000,00 zł.  Cena wywołania:  136 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

lub w kasie kancelarii.

 

Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 776/15. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz. 626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Niepodległości
Miasto: Drezdenko
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone