strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach
Lokal użytkowy o pow. 250,50 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-08
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 250,50 m2
Cena wywoławcza: 447 825,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 442/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel., fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

8 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód ul. Warszawska 45, sala nr 9 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 250,50 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Grażyńskiego 7A,

położonego: 40-018 Katowice, Grażyńskiego 7A,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni: 40-168 Katowice, ul. Klonowa 35C), dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KA1K/00057190/4].

Suma oszacowania wynosi 597 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 447 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 59 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 45 – Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grażyńskiego
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone