strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działka zabudowana budynkiem o pow. 16,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem o pow. 16,00 m2
Cena wywoławcza: 3 334,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 30/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 lipca 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu mającego siedzibę przy ul. I. Buszy 1, Rawicz: 63-900 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Marcinkowskiego – działka nr 1165/7 z dojazdem do drogi powiatowej poprzez działkę nr 1158/2 na zasadach służebności gruntowej. Zabudowę stanowi budynek garażowy o pow. użytkowej 16,00 m2. Fundamenty budynku częściowo ceglane, dwie ściany stanowią budynek sąsiedni, jedna ściana wykonana z cegły ceramicznej (spękane). Posadzka betonowa, brak tynków wewnętrznych, brama wjazdowa konstrukcji drewnianej, brak instalacji. Stan techniczny biegły ocenił jako zły, standard jako zadowalający;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 63-900 Rawicz, ul. Marcinkowskiego,   

dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30383 [NKW: PO1R/00030383/2].

 

Suma oszacowania (prawa własności do 1/2 niewydzielonej części nieruchomości) wynosi 5 001,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 334,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,10 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na rachunek bankowy kancelarii Komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marcinkowskiego
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone