strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal mieszkalny o pow. 50,50 m2, udziały
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-13
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 50,50 m2, udziały
Cena wywoławcza: 63 718,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2892/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2016 r.

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XXII, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

dwóch udziałów w wysokości po 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 66 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 50,50 m2, położonej w miejscowości Kielce przy ul. Gałczyńskiego 3, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o nr KI1L/00127311/6.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5050/1120460, zapisany w księdze wieczystej nr KI1L/00093213/1.

O godz. 12:30 odbędzie się licytacja pierwszego udziału w wysokości 1/2 części.

O godz. 12:45 odbędzie się licytacja drugiego udziału w wysokości 1/2 części.

 

Nieruchomość obciążona jest dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą polegającą na prawie mieszkania w całym lokalu mieszkalnym wraz z prawem korzystania bez żadnych ograniczeń z pomieszczeń i urządzeń wspólnych dla wszystkich domowników. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości z zastrzeżeniem art. 1000 § 3 k.p.c.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 191 156,00 zł.

Wartość udziałów w 1/2 części we współwłasności wynosi: 95 578,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 718,66 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w kwocie 9 557,80 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07 1020 2629 0000 9902 0015 8667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gałczyńskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone