strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość rolna, zabudowana o pow. 0,1700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna, zabudowana o pow. 0,1700 ha
Cena wywoławcza: 1 041,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1251/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, rolnej, zabudowanej składającej się z działek 1002 o pow. 0,1700 ha i 540/2 o pow. 0,3007 ha, położonej w miejscowości Zagroda, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr ZA1K/00031048/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka 1002 – 1 388,00 zł,

- działka 540/2 – 43 848,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- za działkę 1002 – 1 041,00 zł,

- za działkę 540/2 – 32 886,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zagroda
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone