strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Zabudowana nieruchomość o pow. 1 500 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1 500 m2
Cena wywoławcza: 352 701,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 309/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej pod adresem 39-331 Chorzelów 84, składającej się z działki nr 1086 o powierzchni 1 500 m2, budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 217,56 m2, budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 28 m2 oraz budowli: ogrodzenia i szklarni, stanowiących własność dłużnika: (…).

Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00012216/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 529 052,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 352 701,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 52 905,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj.  dnia 5.07.2016 r. Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem i przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mielcu akta postępowania egzekucyjnego. Dodatkowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chorzelów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone