strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś
Lokal mieszkalny o pow. 82,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-13
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 82,00 m2
Cena wywoławcza: 71 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5256/15 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 82,00 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, wielorodzinnej, jednokondygnacyjnej z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczonym, wybudowanym na działce gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 100. Lokal ten składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju. Nieruchomość ta położona jest w Przemkowie przy ul. Kolejowej 5/3,  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00034999/7 i stanowi własność dłużnika: (…). 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  95 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 71 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej do dnia 12.07.2016 r., na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia do sprawy Km 5256/15”. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Przemków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone