strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Dariusz Styczyrz
Dziaka, grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynki posadowione na tym gruncie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Dziaka, grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynki posadowione na tym gruncie
Cena wywoławcza: 13 923 231,82
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 306/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE   O   DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Dariusz Styczyrz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

 

19 lipca 2016 r.  o  godz.  12:30

 

w  sali  227 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko  odbędzie się 

 

DRUGA  LICYTACJA

 

należącej  do dłużnika: (…):

1. dz. nr 110 położona: Długopole Zdrój, Zdrojowa 20,  dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00017518/5;  

2. dz. nr 114 grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki posadowione na tym gruncie stanowiące odrębną nieruchomość położone: Długopole Zdrój, Zdrojowa 22, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00025526/3

wraz  z  środkami  trwałymi.

Hotel posiada szeroką ofertę usług: basen, sauny, Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA, Kosmetyczne, Rehabilitacyjne, Medycyny Estetycznej), restaurację oraz kawiarnię połączoną z cukiernią. Urządzenia stanowią produkty wysokiej klasy i jakości. 

Suma oszacowania nieruchomości wraz z środkami trwałymi wynosi 20 884 847,73 zł (w tym wartość  środków  trwałych oszacowano na:  1 656 626,73 zł),

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  13 923 231,82 zł. Podane ceny zawierają podatek 23% VAT.         

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 088 484,77 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 18.07.2016 r.:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 46 2030 0045 1110 0000 0345 1410.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00  do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, raport z wyceny środków trwałych, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zdrojowa
Miasto: Długopole Zdrój
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone