strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Lokal mieszkalny o pow. 35,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 35,70 m2
Cena wywoławcza: 126 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 994/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00184652/8

 

Zastępca zawieszonego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosława Wacowskiego Komornik Małgorzata Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 czerwca 2016 r.  o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 51-200 Wrocław, ul. Chocimska 3/10, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00184652/8. Z własnością lokalu łączy się udział w wysokości 496/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą nr WR1K/00073557/1. Przedmiotem licytacji jest: lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 35,70 m2, położony we Wrocławiu, przy ul. Chocimskiej 3, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, loggii. Mieszkanie położone jest na czwartej kondygnacji (III piętrze) budynku

pięciokondygnacyjnego. Do lokalu przynależy piwnica. Stan techniczny lokalu i standard wykończeń: lokal w stanie wykończonym, o standardzie określonym jako dobry minus. Wbudowane materiały o średniej jakości i estetyce. Mieszkanie o funkcji rozkładowej. Wielkość pomieszczeń optymalna. Funkcję lokalu ocenia się jako dobrą.

 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 57 2030 0045 1110 0000 0421 5960.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 10.06.2016 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chocimska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone