strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomość o pow. 1 343 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 1 343 m2
Cena wywoławcza: 1 450 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 712/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 Anna Bachańska
na podstawie art. 953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

6 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, Samorządowa 55 i 57. Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 93 i 94/1 obręb 0063 o łącznej powierzchni 2 666,00 m2. 
 
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku pod nr WA1O/00000586/7.


Działki o nr ew. 93 i 94/1 przylegają do siebie tworząc całość gospodarczą. Działka nr ew. 93 jest niezabudowana, ma pow. 1343 m2, stanowi ogród przydomowy z zielenią wysoką. Działka nr ew. 94/1 o pow. 1 323 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym od strony ul. Samorządowej i budynkiem handlowo-usługowym od strony ul. Wawerskiej. Działka uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną , gaz przewodowy, lokalne ujęcie wody, szambo 2-komorowe. Do działki doprowadzony jest także wodociąg i kanalizacja. 
Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony wybudowany w latach 60, rozbudowany w 1992 r. o pow. użyt. ok. 300 m2 w tym garaż ok 40 m2.


Budynek handlowo-usługowy jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 80 o pow. użyt. 120 m2. 
Na nieruchomości zamieszkuje i jest zameldowanych 5 osób.


Nieruchomość oszacowano na kwotę  1 934 000,00 zł, cena wywołania wynosi 1 450 500,00 zł. 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwoty 193 400,00 zł na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751. Wadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym.


Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji. 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Samorządowa
Miasto: Józefów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone