strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Lokal mieszkalny o pow. 87,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-21
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 87,60 m2
Cena wywoławcza: 300 708,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 18/11 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lipca 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Krakowie przy ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 19D, stanowiącego odrębną nieruchomość, posiadającego założoną księgę wieczystą nr KW KR1P/00377198/2 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, wraz z własnością udziału w wysokości 8760/380667 części w nieruchomości wspólnej posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KR1P/00302244/4 oraz przynależnym strychem. Lokal położony jest na czwartej kondygnacji. Przynależny strych adaptowany na cele mieszkalne stanowi drugi poziom mieszkania. Na pierwszym poziomie lokalu znajduje się pokój z przedpokojem, pokój, kuchnia oraz łazienka, na drugim poziomie dwa pokoje oraz przedpokój. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 87,60 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 400 944,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 300 708,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 40 094,40 zł, tj. 1/10 części sumy oszacowania przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko

nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 13.07.2016 r. o godz. 13:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 7/15/P.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Profesora Wojciecha Marii Bartla
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone