strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działka o pow. 0,2582 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-12
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,2582 ha
Cena wywoławcza: 4 412 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 133/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej, zabudowanej położonej przy ul. Chałubińskiego nr 26 w Zakopanem, gm. Zakopane, powiat tatrzański, składającej się z działki nr 211 w obr. 12 o pow. 0,2582 ha. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej w I linii zabudowy w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, sakralnej, hotelowej i pensjonatowej. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony ogrodzeniem ozdobnym z siatki w kształcie regularnego prostokąta o wymiarach ok. 76 x 34 m. Przedmiotowa działka jest zabudowana w części zachodniej wolnostojącym, podpiwniczonym, 3-kondygncyjnym z poddaszem budynkiem pensjonatowym „Renesans” utrzymanym w stylu secesyjno-klasycystycznym (wyposażony w windę) o powierzchni użytkowej 1 175,00 m2 – ilość miejsc noclegowych 45-50, standard powyżej przeciętnego – trzygwiazdkowy. Pozostała część stanowi zieleń urządzoną niską i wysoką oraz wewnętrzną komunikację i parking (396 m2). W północno-zachodnim narożniku znajduje się budynek gospodarczy o pow. 25 m2. Lokalizację oraz atrakcyjność położenia określono jako bardzo dobrą (modna i spokojna dzielnica miasta blisko centrum – spore walory widokowe), sąsiedztwo i mikroklimat jako korzystne, a funkcjonalność jako bardzo dobrą (nieruchomość posiada spore perspektywy rozwojowe – istnieje koncepcja rozbudowy zaakceptowana przez konserwatora zabytków). Nieruchomość jest uzbrojona: kanalizacja, prąd, woda miejska, geotermia w zasięgu, gaz, sieć telefoniczna, droga dojazdowa asfaltowa. Nieruchomość położona w terenie o symbolu 6.Uh – teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem podstawowym jako usługi hotelarskie. Nieruchomość jest objęta nadzorem konserwatora zabytków.

 

Nieruchomość objęta jest KW nr NS1Z/00002043/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem i stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 883 000,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 412 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 588 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoże dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chałubińskiego
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone