strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie
Nieruchomość niezabudowana o pow. 8126 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 8126 m2
Cena wywoławcza: 284 100,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 200/15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na  podstawie z art. 1013[6]§1 kpc. (egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym), że w dniu

 

19 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego Mariana Baradzieja, mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 44/184  odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości - niezabudowanej działki nr 225/3 o pow. 8 126 m2 (przeznaczenie działki w PZP: MR2 - mieszkaniowa niskiej intensywności oraz RM - mieszkaniowa/zagrodowa, rekomendowane budownictwo mieszkaniowe, biegły w operacie wskazał na możliwość podziału działki na

 kilka działek budowlanych i wytyczenie dróg dojazdowych do każdej nich, co byłoby zgodne z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego), położonej w miejscowości Wilków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie nr KR1P/00324792/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 568 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 284 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 56 820,00 zł  w gotówce lub na rachunek Komornika:

16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Nieruchomość ze względu na jej charakter jest dostępna do oglądania przez cały czas. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Uwaga - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 871 kpc. nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jeżeli jednak cena nabycia przekracza 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

 

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości

można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone